Naše najnovšie práce:​

,,Tajomstvom zmeny je sústrediť všetku svoju energiu nie na boj so starým, ale na budovanie nového „