Naše najnovšie práce:​

,, O hraní sa často hovorí tak, ako keby bolo odpočinkom od vážneho učenia. No pre deti je hranie vážne učenie. Je to ich prácou detstva.“